Bilag

Tabelbilag B: De gymnasiale uddannelsers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

Bilaget indeholder tabellerne fra rapporten: De gymnasiale uddannelsers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-489-6
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse