INSPIRATIONSMATERIALE

Tæt kobling mellem skole og praktik

Få inspiration til, hvordan I som erhvervsskole kan skabe en god sammenhæng mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne. Materialet henvender sig til  lærere og ledere i erhvervsuddannelserne.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-854-7
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download