RAPPORT

Teamorganisering i gymnasiet

Med gymnasiereformen fra 2005 er lærernes samarbejde om undervisningen af eleverne blevet en formaliseret del af skolernes hverdag. EVA har undersøgt, hvordan teamsamarbejdet er organiseret på de treårige gymnasieuddannelser hhx, htx og stx.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-7958-656-7
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel