RAPPORT

Det tekniske og naturvidenskabelige fagområde på htx og stx

Det var en central intention i gymnasiereformen fra 2005 at styrke de naturvidenskabelige fag, særligt på stx. EVA har undersøgt, hvilken betydning gymnasiereformen har haft for det tekniske og naturvidenskabelige fagområde på htx og stx.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-495-2
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download