tema

Trivsel på erhvervsuddannelserne

Kontakt

Kristine Hecksher

Chefkonsulent
+45 20 37 57 52

Trivslen påvirker de unges muligheder for at lære og deres motivation for at gennemføre en ungdomsuddannelse. EVA sætter spot på elevtrivslen på erhvervsuddannelserne og giver ny viden om, hvordan skolerne kan indrette læringsmiljøer, der styrker trivslen.