RAPPORT

Uddannelse for voksne

EVA har kortlagt ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne. 

Udgivelsesår: 2013
ISBN: 978-92-893-2645-2
Opdragsgiver: Nordisk Ministerråd
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel