Artikel

Udsigt til international karriere styrker sprogfag

03/09 2019

Elever på Campus Vejle kan komme i tre ugers praktik i virksomheder i Spanien, Frankrig, Irland eller Østrig. Udsigten til en international karriere motiverer eleverne til at lære sprog og til at søge ind på skolens sproglige linjer.

Af Astrid Lundby og Marie Louise Poulsen, Danmarks Evalueringsinstitut
 

Campus Vejle hhx har gennem flere år arbejdet målrettet på at profilere sig som et internationalt orienteret hhx-gymnasium. Med kontakter og samarbejdspartnere i både Europa og USA og med internationale virksomheder i Vejle er sproglærerne eksperter i at hjælpe eleverne på studierejser og til internationale praktikophold.

Fakta om Campus Vejle HHX

Antal elever: ca. 1100

Antal studieretninger: 12.

Campus Vejle hhx tilbyder to sproglige studieretninger som del af den internationale merkantile linje:

  • Sprog og kultur med studieretningsfagene fransk A/spansk A og tysk B
  • Sprog og marketing med studieretningsfagene fransk A/tysk A og afsætning A.Sprog bliver relevant gennem international praktik

Eleverne får derfor rig mulighed for at komme til udlandet og bruge de sprog, de studerer.

Naia Sandbeck, der går i 1. g på international studieretning, er en af dem, der til efteråret skal i tre ugers praktik i Malaga. Hun håber at blive stærkere til at kommunikere på begyndersproget spansk.

"Når du kan kommunikere på et lands modersmål, viser du respekt over for landet. Du får gennem sproget en indgang til kulturen. Når man faktisk er i stand til at kommunikere på spansk, bryder det nogle barrierer ned, og det er vigtigt, når man indgår i en virksomhed eller handler med folk," fortæller hun.

Udsigten til en international praktik motiverer eleverne. Derfor prioriterer skolens ledelse at sende omkring 50 elever i tre ugers international praktik årligt. Et praktikophold er ifølge lektor i fransk, Jakob Lavrsen, med til at give eleverne en oplevelse af relevans:

"De fleste elever kan godt forstå, at det bedste sted at lære fransk er i et fransktalende land. Nogle af vores elever har et ret praktisk forhold til læring og uddannelse, og med erfaringer fra en international praktik kan de nemmere komme til at bruge fransk bagefter, fx som ansat i en international virksomhed."

Han understreger, at indsigten i kulturelle forhold og arbejdsmarkedet er vigtig:

"Eleverne får ofte gode relationer i det land, de besøger, og måske endda et lille netværk, de kan trække på. På praktikopholdet bliver eleverne klædt på til at bruge deres sprog aktivt i handelsøjemed, og på den måde kan opholdet være et springbræt til at blive ansat i en international virksomhed. "

Ud over praktik under uddannelsen er Campus Vejle også med til at sende cirka 20 nyudklækkede studenter af sted til enten Tyskland, Irland, England eller Frankrig i længere praktikforløb gennem ordningen Praktik i Udlandet (PIU). Som praktikanter bliver eleverne tilknyttet en virksomhed, som de arbejder for i typisk et år, samtidig med at de får en kontoruddannelse.
 

International sprogprofil tiltrækker elever

Skolens internationale sprogprofil er med til at tiltrække elever, der drømmer om en international karriere. Campus Vejle har eksempelvis god kontakt til nogle af byens store internationale virksomheder, og at have internationale handelsmiljøer så tæt på er med til at gøre studieretningen relevant for eleverne, fordi det tydeliggør, hvilke fremtidsmuligheder det giver med en sproglig profil. Det fortæller uddannelsesleder Sanne Gaasvig:

"Eleverne kan se, at en hhx også kan være international, og at det ikke kun hører til på stx. Mødet med virksomhederne gør, at eleverne kan se relevansen af at være rigtig dygtig til fx engelsk," siger hun.

Emilie Lynge Koch, der går i 3. g på international studieretning, er enig:

"Jeg synes, sproget åbner for en masse muligheder. Der bliver større og større efterspørgsel på folk, der kan flere sprog. Det var vigtigt for mig, da jeg valgte studieretning, at jeg kunne se, at det, jeg laver i skolen, er relevant i forhold til, hvad jeg gerne vil og kan arbejde med i fremtiden," .

Initiativerne i forhold til at fremme en international profil ser ud til at have en positiv effekt. Skolen har A-niveauhold i tysk, fransk og spansk i både 1. g, 2. g og 3. g.
 

Sproglige studieretninger er en høj prioritet

I øjeblikket står Campus Vejle over for en større omorganisering af alle studieretninger på skolen, hvilket betyder, at der fremover bliver udbudt seks studieretninger i stedet for tolv, og at de nuværende to sproglige studieretninger bliver fokuseret på én.

"Et vigtigt fokus for at skabe en stærk sproglig studieretning er at sikre organiseringen omkring den," fortæller Sanne Gaasvig:

"Fremover vil vi prioritere at have tilknyttet et fast team til den sproglige studieretning. Det at opbygge en studieretning kræver knowhow, og der er alt for meget viden og erfaring, der risikerer at falde ned mellem to stole, hvis vi som ledelse ikke sørger for at få erfarne lærere, der brænder for sprog og sproglige elever til at koordinere arbejdet".

Selvom søgningen til de sproglige studieretninger er relativt stabil, er det ikke den linje, der appellerer bredest til nye elever. Derfor er det også et prioriteringsspørgsmål, når Campus Vejle holder fast i den sproglige ekspertise:

"Vi synes, det er vigtigt, at eleverne lærer sprog på et højt niveau. Der er mange, der har brug for det, og det bliver efterspurgt ude i samfundet. Vi gør derfor meget for at få en sproglig studieretning op at stå, selv hvis det er en lille klasse. Vi er klar over, at især de ekstra studierejser trækker på lærerkræfterne, men det er en vigtig prioritering for Campus Vejle," siger Sanne Gaasvig.
 

Særlige certificeringer giver ekstra muligheder for fordybelse

Ud over studierejser og praktikophold tilbyder Campus Vejle også ekstra sprogundervisning til elever, der er særligt interesserede i at fordybe sig sprogligt. Efter et afsluttet forløb kan man gå til eksamen og modtage en sprogcertificering i Cambridge-engelsk og Goethe-tysk.

Certificeringerne virker motiverende, fortæller 3. g-elev Frederik Parsberg Bjerg, der har deltaget i både Goethe-tysk og Cambridge -engelsk:

"Det er spændende at arbejde med sproget på den måde. Man kan mærke, at man bliver dygtigere, og beviset fungerer som en gulerod. Det er jo anerkendte institutter, og det ser pænt ud på CV’et, så jeg tror, det kommer til at åbne nogle døre."

Ud over engelsk og tysk er det i støbeskeen at tilbyde certificeringer inden for fransk og spansk.
 

Europæisk samarbejde kræver organisering og pleje af netværk

Campus Vejles internationale samarbejder er blevet udbygget over mange år, og de personlige kontakter er afgørende for netværket. Sproglærere og ledelse gør derfor meget ud af at pleje gymnasiets relationer ved fx at sende julekort til internationale kontakter og medbringe værtsgaver ved besøg.

Udover at opbygge og vedligeholde netværket er der også en lang liste af ting, der skal organiseres, når man sender elever af sted til udlandet. Det kræver god struktur og overblik. Fx er der faste

procedurer i forhold til ansøgningsproces og dokumentation af EU-projekterne.

For at lette arbejdet for sproglærerne har Campus Vejle derfor skabt et årshjul og ansat en kompetent administrativ medarbejder til blandt andet at holde styr på Excel-arkene. Og at komme af med noget af organiseringen har været en hjælp for international koordinator Hanne Meldgaard:

"For at skabe gode internationale forløb og afvikling af disse er det utrolig vigtigt, at vi på skolen sørger for en god struktur i forhold til at organisere, afvikle og evaluere forløbene. Det har vi skabt på Campus Vejle ved at samle alle administrative opgaver hos en bestemt sekretær, og ved at hvert sprogområde har en bestemt kontaktperson, der sørger for kontakten til den internationale partner, " siger hun.

Tre råd til andre gymnasier, der ønsker en mere international profil

1. Opbyg og dyrk jeres internationale netværk

Spring ud i det, start i det små, og opbyg jeres netværk ud fra de relationer, I allerede har. Det kræver tid og ressourcer at opbygge et internationalt netværk. Hold også øje med ansøgningsfrister i Erasmus+, hvor man fx kan søge om støtte til nye partnerskaber. Der er god hjælp at hente, fx i forhold til ansøgningsprocesser, i Uddannelses- og Forskningsministeriet, der varetager Erasmus+ i Danmark.

2. Organiser processerne

Ledelsen har en vigtig rolle i forhold til at sørge for, at de rette ressourcer og personer er tilknyttet det internationale område, så der ikke går viden tabt fra år til år. Et årshjul kan være et godt værktøj, ligesom det kan være godt givet ud at få en administrativ medarbejder til at tage vare på formalia og praktiske opgaver såsom ansøgningsprocedure, learning agreements, kopi af pas m.m. i forbindelse med opholdet.

3. Gå på besøg i klasserne

Det mest effektive, når man skal informere eleverne om udlandsophold, er at møde dem ansigt til ansigt. Sæt derfor tid af til at komme rundt i klasserne og fortælle om de internationale muligheder, og tag lærere og elever med, der selv har været af sted.

Hvad gør Campus Vejle for at styrke den internationale og sproglige profil?
 

Årlige studierejser for de sproglige studieretninger:
Elever på de sproglige studieretninger tager hvert år på studieture med virksomhedsbesøg eller besøg på udenlandske skoler og universiteter, ligesom de deltager i særlige sightseeinger, foredrag eller besøg hos private.

Internationale praktikophold (IP og PIU):
Eleverne på Campus Vejle har mulighed for at søge international praktik i tre uger, hvor de kommer til at arbejde tre uger i en virksomhed i et andet EU-land. De stifter derved bekendtskab med kultur og arbejdsmarked på første hånd. Ligeledes kan eleverne komme i længerevarende udenlandsk praktik efter afsluttet hhx (typisk et år).

Talentprogrammer:
Campus Vejle udbyder en række talentprogrammer inden for tysk og engelsk, hvor eleverne kan udvikle deres sprogkompetencer ud over det, de får med i den almindelige sprogundervisning i gymnasiet.