Rapport

Undersøgelse af frie fagskoler

Rapporten præsenterer EVA's undersøgelse af de frie fagskoler.  Undersøgelsen giver både en faktuel beskrivelse af fagskolernes formål, undervisningstilbud, elevgruppe og pædagogik. Den evaluerer også den enkeltfagsordning og det medfølgende karakterkrav, der siden 2015 har givet de frie fagskoler mulighed for at tilbyde undervisning som enkeltfag i dansk og matematik. Rapporten er udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-451-3
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse