RAPPORT

Undervisning på forskellige niveauer

Erhvervsskoler skal udbyde fag på flere niveauer for at kunne udfordre alle eleverne bedst muligt. EVA har undersøgt et forsøgsprogram på ti erhvervsskoler. Rapporten retter sig mod lærere og ledere på erhvervsuddannelser, der ønsker inspiration til at tilrettelægge niveaudelt undervisning i grundfagene.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-957-7
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Download