RAPPORT

De unge i målgruppen for forberedende tilbud

Kontakt

Pernille Hjermov

Chefkonsulent
+45 3525 4735

I januar 2016 blev der udpeget en ekspertgruppe til at komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kan skabe bedre veje til en ungdomsuddannelse. EVA leverer to analyser til ekspertgruppen om Bedre veje til en ungdomsuddannelse.  I denne analyse har vi beskrevet de unge, der har brug for forberedende tilbud forud for ungdomsuddannelse. 

Udgivelsesår
2017
ISBN
978-87-7958-977-3
Opdragsgiver
Undervisningsministeriet
Download