RAPPORT

De unge i målgruppen for forberedende tilbud

I januar 2016 blev der udpeget en ekspertgruppe til at komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kan skabe bedre veje til en ungdomsuddannelse. EVA leverer to analyser til ekspertgruppen om Bedre veje til en ungdomsuddannelse.  I denne analyse har vi beskrevet de unge, der har brug for forberedende tilbud forud for ungdomsuddannelse. 

Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-7958-977-3
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download