RAPPORT

Unge i uddannelsesforberedende tilbud i Københavns Kommune

Hvilke erfaringer har unge uden ungdomsuddannelse i Københavns Kommune med uddannelsesforberedende tilbud? Hvilke barrierer påvirker de unges muligheder for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, og hvilke elementer i uddannelsessystemet imødekommer de unges behov?
Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-038-6
Opdragsgiver: Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Download