Analyse

De unges blik på stx

Analysen opsummerer hovedpointerne af undersøgelsen "De unges perspektiver på stx. 15 elevers oplevelser af det almene gymnasium". 

Udgivelsesår: 2023
Opdragsgiver: EVA
Hent analyse