Katalog

De unges perspektiver på stx. 15 elevers oplevelse af det almene gymnasium

I denne undersøgelse ser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) nærmere på eleverne på stx og tegner et nuanceret portræt af de perspektiver, muligheder og udfordringer, som de unge, der vælger en stx, oplever.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-693-7
Opdragsgiver: EVA
Hent kataloget