Rapport

Unges valg af gymnasial uddannelse

I denne rapport undersøger vi, hvad der kendetegner unges overvejelser om valget af gymnasial retning, og hvad der efterfølgende er afgørende for de unges trivsel på de fire forskellige gymnasiale retninger (stx, hhx, htx og toårig hf).

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-679-1
Opdragsgiver: EVA
Hent rapporten