PANEL

Vil du være med i EVA's eud-panel?

-

Hjælp os med at gøre EVA’s viden så anvendelig og inspirerende som muligt ind i din hverdag som lærer, leder eller konsulent på en erhvervsuddannelse.

Det kan du gøre ved at tilmelde dig EVA’s nye eud-panel. Her kan du komme til orde og være med til at sætte dit præg på EVA’s formidling af viden, så den matcher de behov, I oplever i hverdagen.

Hvad kan du være med til?

Som medlem af eud-panelet vil du blive inviteret til at bidrage til EVA’s undersøgelser og projekter på eud-området – enten virtuelt, telefonisk eller på fysiske møder i København eller Holbæk.  Det er frivilligt at deltage, og du kan når som helst melde dig ud af panelet.

Der vil være følgende aktiviteter:  

  • 2-4 årligt vil du blive inviteret til at bidrage til EVA’s vidensproduktion. Her får du muligheden for at give input til et af EVA’s kommende projekter eller materiale;  fx om hvordan en undersøgelse skal skrues sammen, eller hvordan et materiale skal se ud for at være inspirerende for dig. 
  • 2 årlige nyhedsbreve, hvor du vil få førstehåndskendskab til kommende EVA-udgivelser og igangværende projekter.

Hvorfor skal jeg tilmelde mig?

  • Medindflydelse: Du er med til at skabe udvikling inden for erhvervsuddannelsesområdet ved at bidrage til at sikre, at EVA skaber og formidler viden, der rammer rigtigt i forhold til behovene i praksis. 
  • Ny viden: Du får adgang til den nyeste EVA-viden på eud-området og kan holde dig ajour med tendenserne på området. Du vil også få førstehåndsindsigt i udvalgte af EVA’s udgivelser på erhvervsuddannelsesområdet.
  • Netværk: Du får muligheden for at erfaringsudveksle og netværke med ledere, lærere, konsulenter og elever på tværs af Danmark. Og måske kommer du hjem med ideer til nye løsninger inspireret af praksis?

Hvem er med?

Panelet består af ledere, lærere og konsulenter. Derudover deltager medlemmer fra Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO). 

Tilmeld dig herunder senest onsdag den 16. juni. 

Spørgsmål kan stilles til Signe Emilie Bech Christensen, seb@eva.dk

Når du tilmelder dig panelet, ser vi tilmeldingen som et samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger. Vi bruger kun personoplysningerne i sammenhæng med panelet og sletter dem efterfølgende, når panelet bliver nedlagt eller du melder dig ud af panelet. Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Du kan læse mere om vores privatlivspolitik her.