EVA UNDERSØGER

Viden om undervisningsdifferentiering

Det er en kompleks opgave at forberede og gennemføre god undervisning, som byder på faglige udfordringer for alle elever. Udgivelserne samler og formidler relevant viden, som kan give undervisere og andet pædagogisk personale et overblik over forskellige tilgange til at differentiere undervisningen.