EVA Live: Video
< Tilbage Forside EVA Live: Video Videoer om grundskole

Videoer om grundskole

Hør resultaterne af undersøgelser på grundskoleområdet
Video: Overgang fra børnehave til SFO & skole

Video: Overgang fra børnehave til SFO & skole

Det er en vigtig tid for børn, når de går fra at være børnehavebørn til at starte i SFO og skole – det er både et farvel til kendte rammer og et goddag til nye muligheder. Få her 4 råd om hvordan du som lærer og pædagog kan skabe god overgange.
Erfaringer med digitale læringsmål -	erfaringer fra demonstrationsskoleforsøgene

Erfaringer med digitale læringsmål - erfaringer fra demonstrationsskoleforsøgene

Her fortæller lærer, Mads Thyde, og skoleleder, Karen Skyum, fra Hammerum Skole, om deres erfarin-ger med digitale målstyringsværktøjer.
Skoleledelsens betydning i det digitale udviklingsarbejde - erfaringer fra demonstrationsskoleforsøgene

Skoleledelsens betydning i det digitale udviklingsarbejde - erfaringer fra demonstrationsskoleforsøgene

Her giver Anne-Marie Jacobsen, skoleleder ved Kulsbjerg Skole og Thomas Illum Hansen, videncenter-leder ved Videncenter for digitale læremidler, deres bud på, hvordan skoleledelsen kan understøtte den digitale udvikling på skolen.
Elevers egenproduktion med digitale teknologier - erfaringer fra demonstrationsskoleforsøgene

Elevers egenproduktion med digitale teknologier - erfaringer fra demonstrationsskoleforsøgene

Her kan du høre Birgitte Holm Sørensen, professor ved AAU, fortælle om styrkerne ved at arbejder med digitale egenproduktioner, samt se en lærer der arbejder med dette i undervisningen.
Fokus på det 21. århundredes kompetencer - erfaringer fra demonstrationsskoleforsøgene

Fokus på det 21. århundredes kompetencer - erfaringer fra demonstrationsskoleforsøgene

Her kan du høre Jeppe Bundsgaard, professor ved DPU, fortælle om det 21. århundredes kompetencer, samt se et eksempel på en lærer der har fokus på dette i sin undervisning.
It i den innovative undervisning - erfaringer fra demonstrationsskoleforsøgene

It i den innovative undervisning - erfaringer fra demonstrationsskoleforsøgene

Her kan du se hvordan en lærer bruger digitale værktøjer i sin undervisning, samt høre Thomas Illum Hansen, videncenterleder ved Videncenter for digitale læremidler, fortælle hvordan man skaber en in-novativ undervisning.
Video: Linjer og hold i udskolingen

Video: Linjer og hold i udskolingen

Specialkonsulent Signe Mette Jensen fortæller om resultaterne af undersøgelsen "Linjer og hold i udskolingen".
Video: Sprogvurderinger i børnehaveklassen

Video: Sprogvurderinger i børnehaveklassen

Evalueringskonsulent Bjarke Frydensberg fortæller om resultaterne af evalueringen af sprogvurderinger og opfølgende indsatser i børnehaveklassen.
Video: Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Video: Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Evalueringskonsulent Ida Marie Behr Bendiksen fortæller om hovedresultaterne for undersøgelsen 'Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling'
Video: Specialklasser i folkeskolen

Video: Specialklasser i folkeskolen

Hør om hvordan specialklasserne indgår i den almene undervisning på folkeskolerne, og om hvordan der bliver arbejdet med at skabe sociale og læringsmæssige fællesskaber mellem specialklasseeleverne og elever i de andre klasser.
Video: Høje forventninger til alle elever

Video: Høje forventninger til alle elever

Se en kort video om hovedpointerne i undersøgelsen ”Høje forventninger til alle elever” med projekt-leder Rikke Steensig. Hør fx hvad man får ud af arbejdet med høje forventninger, og hvor man kan tage fat på sin egen skole, hvis man vil arbejde mere fokuseret med høje forventninger.
Video: Fælles mål

Video: Fælles mål

Områdechef Katja Munch Thorsen fortællerom, hvordan folkeskolens lærere arbejder med de nationale mål for, hvad eleverne skal lære - bedre kendt som Fælles Mål.