NOTAT

Hver 3. nye studerende savner feedback fra undervisere

Feedback er en central metode til at styrke de studerendes læringsudbytte og derved sikre kvaliteten på de videregående uddannelser. Dette notat ser nærmere på, hvordan nye studerende oplever den feedback, som de får fra underviserne, og hvordan feedback hænger sammen med motivation og lysten til at lære.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download