NOTAT

Hver 5. studerende indretter sin indsats efter eksamenskrav

Projektleder

Lars Dyrby Andersen

Konsulent
+45 3525 4643

Denne minianalyse handler om de studerende, som har en målorienteret tilgang til deres eksamen og ikke ser nogen grund til at lære noget, de ikke skal kunne til eksamen. Hvor mange er de, hvor studerer de, og hvordan oplever de eksamen? 

Udgivelsesår:2018
Opdragsgiver:Danmarks Evalueringsinstitut
Download