VURDERING

Ækvivalensvurdering af kommunomuddannelserne

EVA har foretaget en vurdering af, om kommunom- og sundhedskommunomuddannelserne svarer til akademiuddannelserne (AU’erne), også kaldet de videregående voksenuddannelser (VVU’erne).

Udgivelsesår: 2013
ISBN: 978-87-7958-693-2
Opdragsgiver: Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)
Download