RAPPORT

Ækvivalensvurdering af uddannelsen til kaospilot

EVA har lavet en en ækvivalensvurdering af, om uddannelsen til kaospiloter matcher niveauet for en professionsbacheloruddannelse.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: (www) 978-87-7958-765-6
Opdragsgiver: Uddannelsesinstitutionen KaosPiloterne (KP)
Download