Rapport

Afdækning af teknologifokus i sundhedsuddannelserne

Rapporten afdækker det nuværende teknologifokus på de ni sundhedsuddannelser på professionshøjskolerne. Uddannelserne ønsker at monitorere udviklingen i uddannelsernes teknologifokus samt at igangsætte relevante udviklingsinitiativer, og det skal afdækningen være afsæt for. 

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-204-5
Opdragsgiver: Styregruppen for sundhedsuddannelsernes nationale følgegrupper
Download