Rapport

Afdækning af teknologifokus i sundhedsuddannelserne

Kontakt

Søren Troldborg

Seniorkonsulent
+45 2614 4218

Rapporten afdækker det nuværende teknologifokus på de ni sundhedsuddannelser på professionshøjskolerne. Uddannelserne ønsker at monitorere udviklingen i uddannelsernes teknologifokus samt at igangsætte relevante udviklingsinitiativer, og det skal afdækningen være afsæt for. 

Udgivelsesår
2018
ISBN
(www) 978-87-7182-204-5
Opdragsgiver
Styregruppen for sundhedsuddannelsernes nationale følgegrupper
Download