Artikel

Stor afstand mellem studie og bolig øger risikoen for frafald

25/04 2019

Bekymring for boligsituation, flytning ved studiestart og lang rejsetid til studiet hænger sammen med studerendes frafaldsrisiko, viser en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Hvert år står tusinder af nye studerende i bolignød, når de flytter til en ny by for at begynde at studere.

Ifølge en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, er ca. hver femte nye studerende bekymrede for deres boligsituation forud for studiestart. Bekymringen er størst blandt universitetsstuderende og blandt studerende i Hovedstadsregionen.

Og boligforhold har faktisk betydning for de studerendes studieliv. Analysen viser, at studerende med lang transporttid og høj grad af boligbekymring er mere frafaldstruede end andre studerende.

Afstand øger frafaldsrisiko

Afstanden mellem bolig og studie er ifølge undersøgelsen en af de faktorer vedrørende de studerendes boligforhold, der har en klar sammenhæng med frafald. Således vil sandsynligheden for frafald være 5 % højere for en studerende med 20 minutters rejsetid til studiet end for ellers identiske studerende på den samme institution, der har 10 minutter til studiet.

”Ofte lyder argumentet, at studerende, der mangler bolig, blot skal være villige til at flytte længere væk fra deres studiested, men analysen peger på, at en lang transporttid gør det sværere for dem at gennemføre studiet”, forklarer Bjarke T. Hartkopf, der er chefkonsulent på Danmarks Evalueringsinstitut.

Og det kan der være flere mulige forklaringer på: ”Det kan skyldes, at udgifterne til transport er højere, når man bor længere fra studiet, men det kan også handle om, at rejsetiden tager tid fra andre aktiviteter fx tid på læsesal eller at afstanden gør det sværere at deltage i gruppearbejde eller sociale aktiviteter på studiet”, fortsætter han.

Flytning hænger sammen med lavere frafaldsrisiko

Studerende, der flytter i forbindelse med studiestart, har derimod mindre risiko for at falde fra i løbet af det første år, som er den periode EVA har undersøgt. At flytte i forbindelse med studiestarten hænger sammen med 14 % lavere frafaldssandsynlighed sammenlignet med ikke at flytte.

”Vi ser, at frafaldssandsynligheden falder, hvis man flytter i forbindelse med studiestart. Det kan skyldes, at man på den måde får tilpasset boligsituationen til sit studieliv, men der kan også være andre variable i spil fx at de mest motiverede studerende også er dem, der flytter”, forklarer chefkonsulent Bjarke T. Hartkopf.

Mange tusinde studerende er bekymrede for deres boligsituation

Langt størstedelen af de nye studerende er trygge ved deres boligforhold. Faktisk angiver 8 ud af 10, at de slet ikke eller kun i mindre grad er bekymrede over deres boligsituation forud for studiestart. Efter et år gælder dette for hele 9 ud af 10. Alligevel mener EVA’s chefkonsulent, at der er grund til at tage de studerendes boligbekymringer alvorligt:

”Der optages mere end 60.000 unge på en videregående uddannelse hvert år. 20 procent af dem er stadig en meget stor gruppe”, forklarer han, ”og på baggrund af analysen ved vi nu, at denne gruppe af studerende med boligbekymringer er mere frafaldstruede”.