Notat

Alkohol i studiestarten

På mange videregående uddannelser indgår alkohol som fast inventar i den uformelle del af studiestarten, hvor de nye studerende har tid til at lære hinanden at kende. I denne minianalyse kortlægger vi de studerendes alkoholforbrug under studiestarten og undersøger, hvordan alkoholforbruget hænger sammen med de studerendes sociale integration på studiet og risikoen for frafald i løbet af det første studieår. 

Udgivelsesår: 2019
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent udgivelse