Rapport

Almene studiekompetencer

Kontakt

Dina Celia Madsen

Konstitueret områdechef
+45 3029 0684

EVA har undersøgt de studerendes egen vurdering af deres almene studiekompetencer, fx at anvende studieteknik, samarbejde eller planlægge studietid.

Udgivelsesår:2018
ISBN:(www) 978-87-7182-195-6
Opdragsgiver:Danmarks Evalueringsinstitut
Download