Rapport

Almene studiekompetencer

EVA har undersøgt de studerendes egen vurdering af deres almene studiekompetencer, fx at anvende studieteknik, samarbejde eller planlægge studietid.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-195-6
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download