Rapport

Almene studiekompetencer

Kontakt

Dina Celia Madsen

Områdechef
+45 3029 0684

EVA har undersøgt de studerendes egen vurdering af deres almene studiekompetencer, fx at anvende studieteknik, samarbejde eller planlægge studietid.

Udgivelsesår
2018
ISBN
(www) 978-87-7182-195-6
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Download