Artikel

App og rådgivning kan forbedre studerendes trivsel

05/10 2022

En app, hvor studerende måler deres trivsel, og en opsøgende indsats fra Studenterrådgivningen lader til at kunne hjælpe studerende i risiko for mistrivsel. Det viser en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

”Har du følt dig aktiv og energisk de sidste to uger?”

Sådan lyder et af de spørgsmål, som over 5000 studerende på fem videregående uddannelser hver 15. dag i en periode har fået fra appen Howdy. Hvis den studerende samlet set scorer lavt på trivslen i appen, er han eller hun blevet ringet op af en rådgiver fra Studenterrådgivningen og tilbudt en rådgivende samtale.

Projektet blev gennemført i løbet af efteråret 2021, og nu peger en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på, at de rådgivende samtaler udgør en lovende indsats lovende med hensyn til at hjælpe studerende ud af mistrivsel.

Resultater fra undersøgelsen

71 % af de studerende er enige eller meget enige i, at rådgivningen har været brugbar

75 % er enige eller meget enige i, at de havde behov for at tale med en rådgiver

90 % er enige eller meget enige i, at de følte sig forstået af rådgiveren

I 76 % af samtalerne vurderer rådgiverne, at de studerende havde behov for en samtale

”Der er tegn på, at de rådgivende samtaler forbedrer trivslen for studerende i mistrivsel, og både rådgivere og studerende har en positiv oplevelse af indsatsen. Samtidig er indsatsen relativt billig, og adresserer den væsentlige udfordring det er at nedbryde barrierer for at søge hjælp blandt studerende i mistrivsel,” siger Bjarke T. Hartkopf, områdechef for videregående uddannelse på EVA.

Han understreger, at de konkrete effekter af indsatsen er forbundet med betydelig usikkerhed, fordi datagrundlaget er lille. Det er derfor ikke muligt at konkludere noget sikkert om potentialet i indsatsen.

”Men det viser så gode takter, at det i hvert fald vil være en god idé at undersøge nærmere,” siger Bjarke T. Hartkopf.

Studerende oplever, at de rådgivende samtaler er brugbare

I undersøgelsen svarer syv ud af ti studerende, at de er enige eller meget enige i, at rådgivningen har været brugbar, mens tre ud af fire er enige eller meget enige i, at de havde behov for at tale med en rådgiver.

Derudover angiver ni ud af ti studerende, at de er enige eller meget enige i, at de følte sig forstået af rådgiveren.

Selvom de studerende er glade for rådgivningen fra Studenterrådgivningen, betoner rådgiverne også vigtigheden af, at de er klædt godt på, når de ringer til de studerende i mistrivsel.

”Vi kunne spore en vis bekymring blandt rådgiverne for, hvordan de studerende ville reagere på deres opkald, og for, om de ville kunne hjælpe de studerende med den relativt korte samtale. Vi vurderer derfor, at det er vigtigt, at rådgiverne klædes godt på med oplæring og løbende sparring, også hvis indsatsen skal udbredes til en større målgruppe,” siger Bjarke T. Hartkopf.

Uddannelser i projektet

  • Arkitektskolen Aarhus – 202 studerende
  • Dania – 750 studerende
  • Designskolen Kolding – 350 studerende
  • Københavns Professionshøjskole - 3.400 studerende
  • SIMAC – 900 studerende