RAPPORT

Auditering af DTU

Rapporten giver et overblik over det nuværende kvalitetsarbejde på DTU og vurderer styrker og svagheder. Desuden giver den fremadrettede anbefalinger til, hvordan et sammenhængende og konsistent kvalitetssystem for hele DTU kan etableres.

Udgivelsesår: 2004
ISBN: 87-7958-175-7
Download