VURDERING

BA (Hons) Business Administration på Niels Brock

EVA har vurderet, hvordan uddannelsen BA (Hons) Business Administration på Niels Brock kan danne grundlag for opholdstilladelse i Danmark til elever og stude-rende fra lande uden for EU.  

Udgivelsesår
2017
Opdragsgiver
Undervisningsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet
Download