RAPPORT

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

EVA har undersøgt brugernes udbytte og tilfredshed med Hovedstadens Ordblindeskoles ydelser, herunder tilfredsheden med IT-instruktion og studiestøtte. Undersøgelsens design baserer sig på en onlinespørgeskemaundersøgelse, som er udarbejdet af HO med metodisk sparring fra EVA.

Udgivelsesår:2015
ISBN:(www) 978-87-7958-835-6
Opdragsgiver:Hovedstadens ordblindeskole
Download