RAPPORT

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

EVA har undersøgt brugernes udbytte og tilfredshed med Hovedstadens Ordblindeskoles ydelser, herunder tilfredsheden med IT-instruktion og studiestøtte. Undersøgelsens design baserer sig på en onlinespørgeskemaundersøgelse, som er udarbejdet af HO med metodisk sparring fra EVA.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-835-6
Opdragsgiver: Hovedstadens ordblindeskole
Download