ARTIKEL

Danmark har gode rammer for social mobilitet

19/01 2015

Danmark er god til at skabe rammer, der kan sikre social mobilitet. Men vi er langtfra i mål med reelt lige muligheder i uddannelsessystemet.

”Danmark er blandt de dårligste til at bryde social arv i uddannelse”.

Sådan lyder budskabet jævnligt i medierne, hvor Danmark fremstår som et land, der sakker bagud, når det handler om at sikre social mobilitet. Senest da Danmark fik en trist placering i OECD’s oversigt over rige landes uddannelsesaktiviteter iEducation at a Glance 2014.

Uddannelse går i arv 

Der er da også grund til at rynke panden: Sandsynligheden for at tage en videregående uddannelser er mere end tre gange større, hvis ens forældre har en universitetsuddannelse, end hvis de er ufaglærte. Og sandsynligheden for at tage en lang videregående uddannelse er mere end ni gange større for den unge med universitetsuddannede forældre.

Ikke overraskende, Danmark scorer lavt

Men sammenligner vi Danmark med andre lande, ser det nu alligevel ikke så skidt ud med social mobilitet, som man får indtryk af ved første øjekast, lyder det fra specialkonsulent Tue Vinther-Jørgensen fra EVA.

Det er nemlig ikke overraskende, at Danmark ender lavt på internationale ranglister over social mobilitet: Vi har i Danmark allerede et højt uddannelsesniveau sammenlignet med andre lande – også i forældregenerationerne.

”Det er ulige meget nemmere for et land som fx Sydkorea at score højt, simpelthen fordi forældregenerationen er lavtuddannet. I historiens løb vil der være en tendens til faldende social mobilitet, i takt med at det generelle uddannelsesniveau stiger i befolkningen,” siger Tue Vinther-Jørgensen.

Førsteplads i social mobilitet

Og ser vi på social mobilitet med økonomiske briller, klarer Danmark sig godt.

Et canadisk forskningsprojekt fra 2013 gav Danmark en førsteplads i social mobilitet, fordi vi er det vestlige land med den svageste sammenhæng mellem indkomsten i de ældre og de yngre generationer.

Selvom man kommer fra en lavindkomstfamilie, kan man altså arbejde sig op i de økonomiske klasser i Danmark. Trods forestillingen om den amerikanske drøm er USA det land i den vestlige verden med dårligst opadgående social mobilitet set fra et økonomisk perspektiv. 

De gode danske rammer

Det danske uddannelsessystem giver gode rammebetingelser for social mobilitet, som vi har tendens til at tage for givet:

For det første er det fortsat gratis at tage en videregående uddannelse i Danmark. I flere andre lande, fx England, er der indført uddannelsesafgifter.

Selvom man kan afbøde de sociale konsekvenser af betalingerne, fx gennem låneordninger, er det danske uddannelsessystem trods alt mere åbent for personer, som ikke kommer fra en økonomisk privilegeret baggrund.

For det andet sikrer SU-systemet, at alle unge har et forsørgelsesgrundlag under studierne.

”De studerende kan faktisk læse på fuld tid uden sidebeskæftigelse og voldsom låntagning, hvis de vil acceptere en behersket levestandard i en periode,” siger Tue Vinther-Jørgensen.

For det tredje er der mange studiepladser på de danske universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Optaget på de videregående uddannelser er endda steget med 50 % siden 2007. Det er en stor stigning, der betyder, at en langt større del af en ungdomsårgang end tidligere går i gang med en videregående uddannelse.

”Selvom der kan være høje karakterkrav på nogle uddannelser, har vi et tilgængeligt og ikke-elitært system, som også er åbent for dem uden stærke uddannelsestraditioner i familien,” siger Tue Vinther-Jørgensen.

For det fjerde er det danske uddannelsessystem i topklasse, når det gælder om at sikre, at studerende, der påbegynder en videregående uddannelse, også ender med at stå med et eksamensbevis i hånden. Mange falder fra og skifter studie undervejs, men i de fleste tilfælde når de alligevel til målet og gennemfører en uddannelse.

Gode rammer er ikke nok

Rent økonomisk og praktisk er der ikke de store barrierer for at tage en videregående uddannelse i Danmark. Alligevel viser tallene, at unge med ufaglærte forældre stadigvæk er underrepræsenterede på de videregående uddannelser.

”De danske rammer er selvfølgelig en kæmpe fordel set i forhold til mange andre lande. Men tallene viser også meget tydeligt, at rammer ikke er nok til at sikre lige muligheder i uddannelsessystemet. Derfor er det vigtigt, at der laves en målrettet indsats for, at unge med ufaglærte forældre både vælger og gennemfører en videregående uddannelse, selvom de ikke har traditioner og økonomisk støtte med hjemmefra. Og så skal vi hele tiden holde øje med, at Danmark ikke falder bagud i det internationale uddannelseskapløb,” siger Tue Vinther-Jørgensen.