RAPPORT

Diplomuddannelserne - Fleksibilitet og gennemsigtighed

EVA har undersøgt, om diplomuddannelserne er gode nok til at møde arbejdsmarkedets behov for efter- og videreuddannelse for voksne. Vi kigger bl.a. på om uddannelserne er erhversrettede nok, og om deres indhold og tilrettelæggelse tager udgangspunkt i deltagernes erhverserfaring.

Udgivelsesår: 2007
ISBN: 978-87-7958-420-4
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel