Rapport

Effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

I denne rapport præsenteres resultaterne af en effektanalyse af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-105-5
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download