Rapport

Effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

Projektleder

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Seniorkonsulent
+45 2179 5721

I denne rapport præsenteres resultaterne af en effektanalyse af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

Udgivelsesår
2017
ISBN
(www) 978-87-7182-105-5
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Download