Eva undersøger

Effekten af optagesamtaler på læreruddannelsen

Kontakt

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Chefkonsulent
+45 2179 5721

Siden 2013 er der på læreruddannelsen blevet afholdt optagelsessamtaler med alle ansøgere, der har under 7,0 i gymnasialt karaktergennemsnit. Indførelsen af optagelsessamtaler indgik som en del af en mere omfattende reform af uddannelsen, som skulle sikre en fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse samt mindske frafaldet. EVA har set nærmere på effekten af disse samtaler.