Rapport

Ni eksempler på grøn omstilling i videregående uddannelser

Danske videregående uddannelser har mange og meget forskellige muligheder for at give de studerende et grønt læringsudbytte. Gennem ni cases, illustrerer kataloget, hvordan uddannelserne griber arbejdet med den grønne omstilling an på forskellige måder.

 

Kataloget viser eksempler på forskellige typer af videregående uddannelsers arbejde med at give deres studerende et grønt læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer, som de studerende kan bruge til at bidrage til løsningerne af væsentlige samfundsudfordringer ift. at komme i mål med den grønne omstilling.

 

Kataloget kan bruges af videregående uddannelser og politikere som inspiration til udvikling af uddannelser, der bidrager til den grønne omstilling.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www) 978-87-7182-615-9
Opdragsgiver: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Hent udgivelse