Rapport

Ekspertvurdering af fagligt niveau på pædagoguddannelsen

Ekspertvurderingen er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede evaluering af pædagoguddannelsen. Rapporten afdækker videngrundlag og det faglige niveau på pædagoguddannelsen på baggrund af vurderinger af kompetencemål, litteraturlister og bachelorprojekter. Vurderingen er gennemført af svenske, norske og danske eksperter.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-454-4
Opdragsgiver: Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
Hent rapport