NOTAT

Emnemæssige overlap mellem moduler i udvalgte diplomuddannelser

EVA har kortlagt, om der er overlap mellem moduler i udvalgte diplomuddannelser. Kortlægningen skal sammen med andre kortlægninger, blandt andet af aktiviteten på diplomuddannelserne, danne grundlag for, at Undervisningsministeriet og en række arbejds-, reference- og styregrupper kan revidere diplomuddannelserne.

Udgivelsesår: 2009
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download