RAPPORT

Engelsk i det danske uddannelsessystem

EVA har fulgt faget engelsk gennem uddannelsessystemet fra grundskolen over det gymnasiale niveau til de videregående uddannelser. Vi belyser lærere og underviseres undervisningspraksis og deres forventninger til elevers og studerendes indgangsforudsætninger.

Udgivelsesår: 2005
ISBN: 87-7958-259-1
Opdragsgiver: EVA
Download