RAPPORT

Engelsksproget undervisning på danske kandidatuddannelser

EVA har undersøgt, hvad det betyder for kvaliteten af undervisningen på kandidatuddannelser, at den foregår på engelsk. Hvilke muligheder og udfordringer opstår der med engelsksproget undervisning? Og hvad gør universiteterne for at sikre kvaliteten af den engelsksprogede undervisning?

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7958-598-0
Opdragsgiver: Videnskabsministeriet
Download