RAPPORT

European Centre for Minority Issues - External evaluation 2007

EVA har evalueret det dansk-tyske forskningscenter European Centre for Minority Issues (ECMI), der dokumenterer, rådgiver og forsker i mindretalsspørgsmål i Europa. Vi har stillet skarpt på centrets forskning, konfliktløsning og rådgivning og dokumentation.

Udgivelsesår: 2007
ISBN: 978-87-7958-418-1
Opdragsgiver: Videnskabsministeriet
Download