RAPPORT

Evaluering af den danske kvalifikationsramme for livslang læring

EVA har undersøgt, hvordan den danske kvalifikationsramme for livslang læring er blevet implementeret. Kvalifikationsrammen er en systematisk, niveaudelt oversigt over godkendte grader og uddannelsesbeviser i det danske uddannelsessystem – fra folkeskolens afgangsprøve til universitetsniveau og voksen- og efteruddannelse.

Udgivelsesår: 2013
ISBN: (www) 978-87-7958-729-8
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Kulturministeriet
Download