RAPPORT

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler

Der er politisk fokus på at gøre uddannelsessystemet fleksibelt blandt andet ved at give merit fra allerede erhvervede kvalifikationer. EVA har blandt andet undersøgt om meritsystemet skaber fleksibilitet i uddannelsessystemet, og om det har værdi for de studerende og for samfundet.

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7958-603-1
Opdragsgiver: EVA
Download