Rapport

Evaluering af niveauvurdering og indplacering af private og offentlige uddannelsesprogrammer

Efter en ændring i akkrediteringsloven kan private uddannelser og offentlige uddannelser, der ikke er reguleret under Kulturministeriet (KUM), Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) eller Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), søge Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) om af få foretaget en niveauvurdering og indplacering af deres uddannelsesprogrammer. Denne evaluering afdækker, om de uddannelsesudbydere, der har opnået niveauvurdering og indplacering af deres uddannelsesprogrammer, har oplevet en øget værdi.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www) 978-87-7182-620-3
Opdragsgiver: Koordinationsudvalget for Kvalifikationsrammen for Livslang Læring
Hent udgivelse