Projekt

Evaluering af pædagoguddannelsen

Projektleder

Bella Marckmann

Chefkonsulent
+45 35 25 46 43

Uddannelses- og forskningsministeren har i 2021 evalueret pædagoguddannelsen med mål om bl.a. højere kvalitet. EVA har bidraget med en ekspertvurdering af det faglige niveau på pædagoguddannelsen samt en række kvalitative analyser af  bl.a. praktikken, læringsmiljøet og tilrettelæggelsen af pædagoguddannelsen.

Læs alle delrapporterne og hovedrapporten på ufm.dk