Rapport

Evalueringen af 7-trins-skalaen

Kontakt

Dina Celia Madsen

Konstitueret områdechef
+45 3029 0684

Formålet med denne evaluering er at give et samlet billede af udviklingen i karaktergivningen siden implementeringen af 7-trins-skalaen og at belyse mulige problemstillinger vedrørende 7-trins-skalaens udformning og dens anvendelse på alle uddannelsesniveauer.

Udgivelsesår:2019
ISBN:(www) 978-87-7182-243-4
Opdragsgiver:Undervisningsministeriet & Uddannelses- og forskningsministeriet
Hent udgivelse