Rapport

Evalueringen af 7-trins-skalaen

Med denne evaluering gives et samlet billede af udviklingen i karaktergivningen siden 7-trinsskalaen blev implementeret, samt at belyse de mulige problemer ved karakterskalaens udformning og den måde, den anvendes til at give karakterer og bedømme elever og studerende, på alle uddannelsesniveauer: grundskole, ungdomsuddannelse, videregående samt voksen- og efteruddannelse. 

 

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-243-4
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet & Uddannelses- og forskningsministeriet
Hent udgivelse