Artikel

Få inspiration til at nedbringe frafaldet med oversigt fra EVA

24/10 2018

Lær af erfaringerne fra andre videregående uddannelser, og få flere studerende til at gennemføre. En ny forskningsoversigt fra EVA giver en indføring i resultaterne af 27 indsatser for lavere frafald.

Skal vi satse på en sommerskole? Have mentorforløb? Gøre mere for det sociale sammenhold? Der er mange mulige knapper, man kan skrue på, når man vil gøre noget godt for de studerende, og få flere til at gennemføre studiet.

Download rapporten her.

Nu kan du, der arbejder med frafald på videregående uddannelser til hverdag, blive inspireret af, hvad udenlandske institutioner har haft af erfaringer med at afprøve frafaldsindsatser.  Det er beskrevet i den nye oversigt, som EVA står bag.

I oversigten har EVA set på den nationale og især internationale forskning, der findes om, hvilke indsatser der er effektive i forhold til at forebygge frafaldet. Selvom der kun er identificeret 27 studier, repræsenterer de den bedste viden, der findes.

Læs også pressemeddelelsen: Videregående uddannelser mangler viden om, hvordan de undgår frafald hos de studerende

Mest typisk at forebygge frafaldet ved studiestarten

I forskningen findes der allerflest studier om indsatser, der gøres for de studerende i tiden omkring studiestart, nemlig introduktionskurser ved studiestart og forløb som fx sommerskoler inden studiestart.

Fællesnævneren for studierne er, at de sigter mod at fastholde de studerende ved at fremme deres sociale eller faglige integration. Og de fleste af dem er decideret rettet mod de studerende, der har størst risiko for at falde fra.

”Det bedste råd, vi kan give videre til danske uddannelsesinstitutioner, er, at de overvejer, om deres tilbud og indsatser til de studerende er målrettede dem, der er i farezone for at falde fra, og derfor har det største behov. Hvis ens tilbud er åbne for alle, vil det nemlig typisk være dem, der har mindst brug for dem – de topmotiverede eller de fagligt stærke– der anvender dem, ved vi fra andre undersøgelser,” siger konsulent Andreas Pihl Kjærsgård fra EVA.

Det finder du i oversigten:

EVA's oversigt beskriver en række forskellige indsatser som fx:

  • Optagelsesprøver
  • Sommerskoler
  • Introduktionskurser
  • Mentorforløb
  • Tidlig opsøgende vejledning
  • Vejledning til studerende i stor risiko.