Baggrundsrapport

Fagligt engagement og social tilknytning - fra teoretiske begreber til empirisk måling

Baggrundsrapporten præsenterer det teoretiske grundlag for udviklingen af de to begreber 'fagligt engagement' og 'social tilknytning' samt operationalisering af begreberne i form af to skalaer og valideringsanalyser. Rapporten er udgivet samtidig med rapporten Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-453-7
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent baggrundsrapport