ARTIKEL

Fakta om karaktergennemsnit og frafald på læreruddannelsen

05/03 2013

Der er en sammenhæng mellem de lærerstuderendes karaktergennemsnit fra gymnasiet og deres risiko for at falde fra læreruddannelsen. Det viser en statistisk analyse, EVA offentliggjorde 6. marts 2013.

Studerende med lave karakterer fra deres adgangsgivende eksamen har en større risiko for at falde fra læreruddannelsen end studerende, der har middelkarakterer eller høje karakterer, viser en statistisk analyse, EVA har lavet.

Download undersøgelsen herfra "Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald".

Undersøgelsen ser på de studerende, der startede på læreruddannelsen i 2009. Af de studerende, der havde under 4 i snit, da de startede på læreruddannelsen, faldt 35 % fra inden 1.oktober 2011. 24 % af de studerende, der havde mellem 4-7 i snit, faldt fra i samme periode, 20 % af de studerende med 7-10 i snit og 29 % af de studerende med mellem 10-12 i snit.

Frafald læreruddannelsen

Når man opdeler kategorierne lidt nøjere, kan man se, for hvilke grupper frafaldet er størst:

frafald og karaktergennemsnit læreruddannelse

EVA’s statistiske analyse, der kontrollerer frafaldet for en række andre forhold som fx motivation, viser, at studerende med under 4 i snit fra studentereksamenen har større risiko for at falde fra end studerende med et højere snit.

Men også andre ting end karaktergennemsnittet påvirker frafaldet: Det er mindre sandsynligt, at de studerende falder fra, hvis de fx ved meget om læreruddannelsens indhold, e fx har viden om læreruddannelsen, hvis de i høj grad synes, at lærerprofessionen passer til dem, hvis de tidligere har undervist som lærervikarer, så er et frafald mindre sandsynligt.

Om EVA’s tal

Studiet har undersøgt den årgang af studerende, der startede på læreruddannelsen i 2009. EVA har fulgt årgangen frem til oktober 2011, hvilket vil sige, undersøgelsen ikke afdækker en helt gennemløb. I undersøgelsen indgår en statistisk model, hvor de, der er faldet fra uddannelsen, sammenlignes med dem, der fortsat går på uddannelsen.

Den statistiske model bygger på dels registerdata fra Danmarks Statistisk (om fx de studerendes køn, alder, etnicitet osv.), og på en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende, der startede på læreruddannelsen i september 2009.

Om optagelseskravene til læreruddannelsen

1998-læreruddannelsen
- Alle ansøgere blev optaget bortset fra på ganske få seminarer.

- Pladserne blev optaget efter ansøgere med de højeste eksamensgennemsnit.

2007-læreruddannelsen
- I kvote 1 optages efter dem med det højeste eksamensgennemsnit.

- Krav om at de studerende skulle have havde opnået karakteren 7 på B-niveau eller karakteren 02 på A-niveau i de adgangsgivende gymnasiale fag for at få adgang til sine linjefag.


2012-læreruddannelsen
- De studerende skal have mindst 7, hvis de vil optages i kvote 1. Hvis de ikke kan optages via kvote 7, kan de få adgang via kvote 2 og optagelsessamtaler.

- Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man stadig dem med de højeste eksamensgennemsnit.

- På den store majoritet af landets læreruddannelser vil man optage de studerende på baggrund af en optagelsessamtale.

- Der er stadig krav om, at de studerende først kan vælge linjefag, hvis de har specifikke adgangsgivende gymnasiale fag. Men disse gymnasiale fag skal blot være bestået.

FAKTA om optagelsessamtalen

Studerende, der ikke møder det nye krav om et karaktergennemsnit på mindst 7,0 fra studentereksamen, skal søge optagelse på baggrund af en adgangsgivende samtale. Optagelsessamtalerne består af et interview, hvor ansøgeren bliver testet i motivation, analytisk formåen, personlig integritet og samarbejde, kommunikationsevne, etisk formåen og faglig tekstforståelse og teksthåndtering. Der er fælles retningslinjer for alle læreruddannelser.