NOTAT

Fakta om kvote 2 i optagesystemet til videregående uddannelser

Kvote 2 er de unges mulighed for at søge ind på en uddannelse, hvis karaktergennemsnittet ikke lever op til kravet i kvote 1. Hvad karakteriserer dem, der optages i kvote 2, når man sammenligner med karakteroptaget i kvote 1? I dette mini-notat giver EVA en profil af de studerende, som bliver optaget via hhv. kvote 1 og kvote 2, og gør samtidig op med nogle af de mest udbredte myter i debatten om optagesystemet.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download