RAPPORT

Fastholdelse på professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne

Hvordan holder vi på de studerende? EVA har undersøgt, hvilke typer af indsatser professionshøjskoler og erhvervsakademier gennemfører for at fastholde eleverne, og hvilke typiske årsager til frafald indsatserne fokuserer på.

Udgivelsesår: 2011
ISBN: 978-87-7958-642-0
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel