PRESSEMEDDELELSE

Flytterod og boligsøgning er hverdag for mange studerende

01/12 2017
Hver fjerde nye studerende står i en usikker boligsituation, selv et halvt år efter de er startet på deres uddannelse. Problemet er endnu større i hovedstaden.
 

En titel som lærer eller læge er ikke det eneste, studerende får med sig fra deres uddannelse. Mange har flyttet så ofte, at de også kan skrive flyttemand og boligsøgningsekspert på CV’et.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har spurgt mere end 10.000 studerende om deres boligsituation et halvt år efter studiestart. De nye tal viser, at 24 % regner med at skulle flytte inden for den nærmeste fremtid. Derudover mangler 2 % akut et sted at bo.

”Når så mange studerende ikke har en fast bolig selv et halvt år efter at være startet på deres uddannelse, er det bekymrende. Det kan tage kræfter fra studierne, hvis man hele tiden skal flytte, eller hvis man slet ikke har et sted at bo,” siger konsulent Lars Dyrby Andersen fra EVA, som står bag analysen.

Listen toppes af studerede på Copenhagen Business School og Københavns Universitet, hvor henholdsvis 36 % og 34 % står i en usikker boligsituation.

”Især hovedstaden har en stor opgave foran sig. Vi kan se, at studerende på uddannelser i København og på Frederiksberg har særligt svært ved at skaffe en fast bolig,” siger Lars Dyrby Andersen.

Analysen viser også, at studerende med god opbakning fra deres familie har lettere ved at skaffe fast tag over hovedet i forhold til studerende uden god opbakning fra familien. Omvendt står yngre studerende og studerende på universiteterne oftere i en usikker boligsituation.

Sådan har vi gjort

Notatet bygger på en analyse af spørgeskemadata fra 10.229 studerende, som er optaget på en videregående uddannelse i 2016. Data er indsamlet i august 2016 og marts 2017. Desuden indgår data fra Danmarks Statistik og Den Koordinerede Tilmelding. Undersøgelsen omfatter alle videregående uddannelser, der optager studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding.